Forvaltning / Trykjagt

Trykjagt

På den her beskrevne trykjagt deltager 35 jægere samt tre trykkere. En jagt med så mange deltagere stiller store krav til arrangørens og medhjælpernes organisatoriske og samarbejdsmæssige formåen, og en rettidig omhu med ofte månedlange forberedelser er derfor alfa og omega.

 

Værten og arrangøren er på dette distrikt lodsejeren, som tillige er jagtens leder (jagtherren) og dermed jagtens øverste ansvarlige. Til at bistå sig med de mange praktiske gøremål, ved planlægningen og gennemførelsen, har han sin professionelle jæger (vildtforvalteren), som assisteres af et antal håndplukkede, frivillige medhjælpere.
 
 
 
Naturperle, Slesvig Holsten! Foto: Verner Hansen ©
 
 

FORBEREDELSER
 

Forberedelser af strategisk art kan være jagtherrens hensyn til placering af gæster, som af en eller anden grund får tildelt særligt gode poster. Disse jagtgæster kan enten være repræsentanter fra kongehus, regering, organisationer eller andre gode venner, som hyppigt inviterer jagtherren på jagt. Alternativt kan jagtherren vælge at fordele alle, eller nogle, poster ved lodtrækning.

 

Forberedelser af praktisk art er eksempelvis udsendelse af skriftlige invitationer til jagtgæster og schweisshundeførere, rækkefølgen af såterne, rydning af adgangsveje (pürschstier) til hochstandene, kontrol af hochstandene; skal de repareres eller skal nye opsættes? Hvem skal transportere gæsterne og med hvilke køretøjer? Hvem placerer jagtgæsterne og hvornår? Desuden skal hjemtransporten af nedlagt vildt samt vildtparaden arrangeres, ligesom borddækning, servering og madlavning skal planlægges.

 

Før, under og efter jagten er der behov for en omfattende og velfungerende information samt kommunikation. Det skal tydeligt fremgå, hvornår hvem skal og må hvad samt hvordan - primært begrundet i kravene til optimal sikkerhed, respekten for vildtet samt værdsættelsen af de mange og gamle hævdvundne jagttraditioner, dvs. jagtens uskrevne love.
 
 
 
Dygtige jagthornsblæsere. Foto: Verner Hansen ©
 
 

Jagtdagens begyndelse, parolen

 

Kl. 09.00: Mødestedet er godsets kælder, hvor hver deltager skal forevise sit jagttegn og den skriftlige invitation. Dernæst får jagtgæsten udleveret en skriftlig information om jagtdagens forløb i alle detaljer samt diverse påbud. Over en kop kaffe byder jagtherren velkommen til et af årets jagtlige højdepunkter. Jagtherren gennemgår herefter disse regler mundtligt (holder parolen), hvis vigtigste indhold kort resumeres nedenfor:

 
Briefing

Kl. 10.00 skal samtlige jægere være i deres hochstande (jagttårn), da selve jagten begynder. Jagten afsluttes kl. 16.00, kaffe og kringle i slotskælderen kl. 17.00, herefter omklædning (habit) og vildtparade på slotspladsen kl. 19.00. Dernæst middag på godset.

 

Organisation

Som de foregående 41 år afholdes denne trykjagt også med hele reviret som en stor såt i otte skovparter på samme tid. Hver jæger er tildelt en af de otte grupper, der har en gruppeleder med følgende mobiltelefonnummer. Når parolen er gennemgået opsøger hver jæger sin gruppeleder. Gruppe fem begiver sig først af sted, herefter følger nr. osv. Hvert skud skal omgående rapporteres til gruppelederen via mobiltelefon, så vi undgår at skyde mere vildt end planlagt. Lederen informerer hvert medlem i sin gruppe om, hvornår en vildtart ikke længere må afskydes.

 

Jægerens placering

Kig på dit personlige kort, hvor adgangsvejen til din hochstand er indtegnet. Du forbliver i den samme hochstand under hele jagtdagen. Medbragt frokost indtages der.
 
 
 
Nu gælder det om at være klar... Foto: Verner Hansen ©
 
 
Sikkerhed

Som jæger er du placeret i en hochstand, hvilket indebærer at dine medjægere, teoretisk set, ikke kan træffes af skud. Trykkere og skovgæster vil imidlertid også gerne fejre en festlig, fornøjelig og fuldtallig jul i familiens skød (!), hvorfor jeg indskærper den yderste forsigtighed, inden skuddet afgives. Orange sikkerhedsbånd skal bæres i hatten af samtlige deltagere, og indtagelse af alkohol er naturligvis forbudt før og under selve jagten.

 

Våben og skydning

Minimum kaliber er 7 mm, selv om mindre kalibre med en given kuglevægt også opfylder den tyske jagtlovs krav! Eftersom der er tale om en trykjagt kommer vildtet oftest sagte. Vildt må kun beskydes, når det står helt stille med siden til, er fri af andre dyr og du er sikker på, at det er det rette individ - ingen kan klandres for ikke at have skudt! Jeg gentager: Skuddene skal placeres i hjerte- og lungeregionen (bladskud) og ingen skud på vildt i bevægelse!

 

Jagtbart vildt

Der frigives i alt 37 stykker vildt til afskydning fordelt på følgende arter, køn og aldre:

  • Sikavildt: Smalhinder, hindkalve og spidshjorte. I alt NN stk.
  • Dåvildt (dådyr): Smaldåer, kalve og spidshjorte. I alt NN stk.
  • Råvildt (rådyr): Smalråer og rålam - ikke bukkelam eller bukke. I alt NN stk.
 
JAGTEN
 
Sammen med de øvrige jægere fra gruppe fem, hopper jeg op på den store overdækkede trailer med halmballerne, hvorefter turen går til gruppens område. Vildtforvalteren anviser mig hochstanden, og halvvejs oppe ad den seks meter høje stige får jeg øje på en rå samt hendes to lam, der blot står 50 meter borte. Her hersker imidlertid ingen nåde: Intet skud må afgives før jeg er helt oppe og på plads i hochstanden, så i stedet nyder jeg synet af det graciøse råvildt, der tilsyndeladende har anet 'ugler i mosen', fordi de i små hop fortrækker til en skærmende grantykning.

 

Der er udsigt til et flot naturpanorama fra mit høje stade, idet fjorden skimtes i det fjerne, og engen foran er omgivet af gammel bøge- og egeskov samt enkelte grantykninger. Kragens vræl advarer pludseligt om, at majestæten - havørnen - er på vingerne, så nu gælder det om at hytte kragefjerene! Den gamle ørn ignorerer fuldstændig sin ledsagende gråsorte sladrehank, og fortsætter sin elegante glideflugt over bøgekronerne - lidt 'kongelig' har man da lov at være!

 

En sort skygge afslører en anden af revirets herskere, idet en af de store sikahjorte nærmer sig udkanten af skoven. Her råder intet hastværk, og længe sikrer den flotte (stærke) hjort i skovkanten, før han beslutter sig for at springe over engen med sine humoristiske, små hop, hvor alle fire ben (løb) er i vejret på en gang. Kun 30 meter fra min hochstand bliver han derefter stående, men på dette skovdistrikt er der tre grunde til, at denne hjort er fredet:

 

For det første må der, i henhold til parolen, kun skydes etårige hjorte (spidshjorte) under trykjagten. Den anden grund er ligeså åbenbar, idet hjorten med sine kun 4-6 år og sit flotte 10-ender gevir skal have mindst tre brunstsæsoner mere, inden hans efterfølger skal overtage pladsen. Den tredje årsag er, at de ældre, modne hjorte ( 8 år) kun afskydes selektivt på den stille enkeltmandsjagt med riffel (pürschjagt), men det er en anden historie.
 
 
 
I dag lykkedes det mig at nedlægge samtlige tre hjortevildtarter, der forekommer på distriktet. Fra oven dåvildt, sikavildt og råvildt. Foto: Verner Hansen ©
 
 

Jagtdagens afslutning, vildtparaden

 

Jagtdagen afsluttes med vildtparaden, hvor samtlige deltagere udviser det nedlagte vildt den behørige sidste ære.

 

Vildtet ligger på dets højre side med hvert tiende stykke trukket lidt frem og ordnet efter art, køn og aldre. Kronologisk er rækkefølgen sika-, då- og råvildt. Hjortene først, dernæst følger smaldyrene og slutteligt kalvene.
 

Traditionen byder, at jagtherren og jagthornsblæserne beholder hattene på mens jægere og trykkere skal stå med deres i hænderne under hele vildtparaden.

 

Jagtherren opsummerer dagens jagt, hvor jægere, trykkere, ansatte og øvrige medhjælpere takkes for deres indsats. Dagens resultat oplyses: Parolen frigav i alt 37 stykker vildt efter nærmere retningslinier for antallet fordelt på arter, køn og aldre; samtlige blev nedlagt i 38 skud. Alt påskudt vildt er leveret.
 
 
 
Vildtparaden. Foto: Verner Hansen ©
  
Til sidst blæser jagthornsblæserne signalerne for hver vildtart, og afslutter med signalet ’jagt forbi’. Samtlige deltagere bøjer hovederne i respekt for vildtet, jagten og jagttraditionerne!
 
Forbi er en herlig jagtdag i dejligt, frostklart vejr og smuk natur, omgivet af vilde dyr samt disciplinerede jagtkammerater med højt humør. Velkommen til jagtmiddagen!