Mærkesager

• At bevare og forøge Danmarks sikavildtbestand
 
• At udbrede kendskabet til Danmarks sikavildtbestand 
 
• Faglig bistand til myndigheder og private med interesse for sikavildtet
  
• Tillad udsætning af sikavildt på egnede danske lokaliteter
 
• Sikavildtet skal omfattes af hjortevildtgruppernes forvaltning
 
• Internationalt samarbejde via International Sika Deer Society
 
 
Hind og kalv
 
Foto: Marcel Rieser ©
 
Med venlig hilsen
 
Sikavildtselskabet
Formand Verner Hansen