Forvaltning

Ud fra den lokale eller regionale vildtbestands anslåede størrelse, alder og kønsfordeling fastlægges kriterierne for om et stykke vildt er jagtbart eller ej. Den årlige afskydning opretholder derved balancen mellem en maksimal hjortevildtbestand og terrænets udbud af føde samt dækning - arealets såkaldte bæreevne.
 
 

 
Ro, føde og skjul er afgørende for vildtets trivsel. Foto: Ernst Klettner ©
 
 
BESTANDENS STØRRELSE
 

Desværre ved ingen eksakt, hvor meget fritlevende vildt af en given art, der forekommer lokalt, regionalt eller landsdækkende. Mange timers observa-tioner og optællinger udenfor jagttiden samt afskydningsstatistikken er derfor vigtige elementer som supplement til den tørre matematiske teori.

 

Enkelte større skovdistrikter, med store hjortevildtbestande, vælger ofte at udstyre jagtdeltagerne med optællingsskemaer, hvor det observerede antal vildt noteres. Dobbelte optællinger er ofte resultatet, hvilket understreger denne metodes statistiske upålidelighed, men hvorom alting er, så bidrager metoden til at give et fingerpeg om trenden.
 
Derimod skal de matematiske formler 'fodres' med nogle konstanter, for at kunne beregne en omtrentlig bestandsstørrelse, og disse stamoplysninger udgøres af antallet af nedlagt vildt.
 
Vi regner altså 'bagud' - læs om beregningen samt resultatet her>>
 
 

AFSKYDNINGSPLANEN

 

I Danmark er det frivilligt at udarbejde en afskydningsplan, hvis indhold gengiver antallet af vildt, der agtes nedlagt fordelt på køn og aldre.

 

Afskydningsplanen et nyttigt styreredskab at udarbejde for de jægere, som har en positiv holdning til en så biologisk korrekt forvaltning af deres hjorte-vildtbestand, som nu engang menneskeligt muligt.
 
Som du har læst i det foregående afsnit, så afviger forårsbestanden af hinder beroende på, hvilken beregning du har anvendt. Afledt heraf kan afskyd-ningsplanen ej heller betragtes som et udtryk for de vises sten, og skal derfor også kun anses for vejledende god...
 
 
 
Resultatet af en årelang, målrettet vildtpleje - en stærk hjort i medaljeklassen. Foto: Verner Hansen ©
 
Kriterierne for en selektiv afskydning kan i sagens natur kun være vej-ledende. I allersidste instans er det dit kendskab til 'din' sikavildtbestand, fra dine mange timer på reviret i og udenfor jagttiden, der både afgør og afslø-rer, hvor sund bestanden er mht. kondition, kønsfordeling og gevirudvikling.
 
Knæk & bræk!
 
Læs mere om den anbefalede afskydning her>>